Adatvédelmi és etikai nyilatkozat

Az adatbázisba csak a szakmai szűrésen megfelelt és személyes azonosító okmányaival önmagát igazolt bébiszitterek kerülhetnek be, ennek ellenére az adatok hitelességéért a potmama.hu tulajdonosai semmilyen felelősséget nem vállalnak.
Az adatbázisunkban szereplő bébiszitterek elérhetőségeit csak a regisztrált felhasználók láthatják. A potmama.hu tulajdonosai a hirdetők nem nyilvános adatait harmadik félnek nem szolgáltatják ki.
A hirdetések határozott időre szólnak. A lejárat előtt 2 héttel ügyfeleink email-ben értesítést kapnak, s lehetőség van a hirdetés meghosszabbítására. A lejárt hirdetéseket a rendszer 5 napon belül automatikusan törli.
A potmama.hu tulajdonosai elutasítanak minden szélsőséges és/vagy trágár, közízlést sértő szóhasználatot, ezért a honlapunkon megjeleníthető apróhirdetések illetve a bébiszitterek véleményezése az adminisztrátorunk által szabályozott keretek között zajlik.
 
 
Az adatbázisunkban való megjelenéshez szükséges Szolgáltatási Szerződés:
 
1. A Szolgáltató vállalja, hogy a tulajdonában lévő www.potmama.hu internetes WEB-oldalon megtalálható bébiszitter adatbázisban a Megbízó által megadott adatokat tárolja, s a honlapot használók számára sokrétű szűrési feltétellel hozzáférhetővé teszi. A Megbízó ezért az emelt szintű adatbázis szolgáltatásért (egyszerűbben: hirdetésért) a Szolgáltató számára egyszeri regisztrációs díjat és meghatározott időtartamra szóló hirdetési díjat fizet.

2. A Megbízó elérhetőségi adatait csak a regisztrált felhasználók tudják lehívni. A www.potmama.hu szolgáltatásait igénybe vevő szülők és egyéb érdeklődők számára a regisztráció ingyenes, semmilyen megkötéssel nem jár. A honlapunk adminisztrátora jogosult a nem megfelelő etikai magatartást tanúsító regisztrált felhasználókat a rendszerünkből törölni.

3. A Megbízó teljes erkölcsi és jogi felelősséggel vállalja, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek. A Megbízónak a lehető legrövidebb időn belül értesítenie kell a Szolgáltatót, amennyiben az adatbevitel során valamilyen hiba következtében nem megfelelő adat került be róla a keresőrendszerbe, illetve az ott látható adatokban változás állt be.
 
4. A Megbízó (bébiszitter) által fizetendő hirdetési díj és a hirdetési időtartamok a www.potmama.hu honlapon mindig nyilvánosak. Az aktuális akciók szintén a honlapra kerülnek fel, s ezek bárki számára nyilvánosak.
 
5. A Megbízónak bármikor jogában áll magát a rendszerből töröltetni, és/vagy a Szolgáltató Hírleveleit lemondani. A kifizetett hirdetési időtartam lejárata előtti töröltetés esetén a Szolgáltatónak nem áll módjában díjvisszatérítést adni. Amennyiben a Szolgáltató a kifizetett hirdetési idő lejárata előtt megszünteti a www.potmama.hu honlapot, úgy a Megbízó a szolgáltatással nem lefedett hirdetési díj időarányos részét visszaigényelheti, s a Szolgáltató azt köteles visszatéríteni.
 
6. A Szolgáltató garantálja, hogy a birtokában lévő, folyamatosan bővülő és karbantartott bébiszitter adatbázist csak saját üzleti céljaira használja fel, más jogi és természetes személynek át nem adja, azonban a Szolgáltatónak jogában áll a bébiszitter-adatbázissal együtt a www.potmama.hu domaint eladni, de eladási szándékáról köteles értesíteni az adatbázisában szereplő összes Megbízóját legalább 30 nappal az adás-vétel előtt.
 
7.  A Szolgáltató a kifizetett hirdetési időtartam lejárata előtt 14 nappal automatikus email küldéssel értesíti a Megbízót hirdetésének  hamarosan bekövetkező lejáratáról. A Megbízónak lehetősége van hirdetésének meghosszabbítására. A meghosszabbítás aktuális díjtételei a www.potmama.hu honlapon mindig szerepelnek. A hirdetési díj befizethető személyesen a Szolgáltató székhelyén  előre egyeztetett időpontban vagy közvetlen banki átutalással, esetleg postai "rózsaszín" csekken. Nem személyes fizetéskor a Megbízónak az átutalási bizonylaton fel kell tüntetnie a nevét és az egyedi azonosító számát. Az egyedi azonosító számot a Megbízó az első regisztráció alkalmával kapja a Szolgáltatótól.
 
8. A Szolgáltató azon Megbízó adatainak internetes nyilvános elérhetőségét felfüggesztheti, aki hirdetésének lejárati időpontjáig nem hosszabbította meg a hirdetését. Amennyiben a Megbízó nem hosszabbítja meg a hirdetését vagy a lejárat előtt törölteti, akkor a jelen Szolgáltatási Szerződést mindkét fél automatikusan megszűntnek tekinti, s garantálja, hogy egymással szemben semmilyen további követelése nincs.
A 30 napon túl lejárt hirdetés újra aktiválásakor a Megbízó adatainak beviteléhez szükséges egyszeri regisztrálási díj a Megbízó által újra befizetendő.
 
9. A Szolgáltató a Megbízó gyermekfelügyeleti munkájáért semmilyen szakmai és erkölcsi felelősséget nem vállal, annak ellenére sem, hogy az adatbázisban való megjelenést bizonyos szakmai és emberi feltételekhez köti.
 
10. A Szolgáltató a www.potmama.hu domain birtokosa, de a szerver tárhelyét csak bérli, ezért a tárhely esetleges műszaki problémáiból adódó kiesésért semmilyen felelősséget nem vállal.
 
11. A Szolgáltatási Szerződést az első regisztráció során kötik meg a szerződő felek és magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik. Bármilyen vitás kérdésben a Magyar Polgári Törvénykönyv előírásai érvényesek,  peres eljárás során a Budapest, X. kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság illetékes.
 
Felhasználónév:

Jelszó:

Regisztráció Bejelentkezés Töröl Keres Adatmódosítás Kijelentkezés Company Studio - Honlapkészítés, Arculattervezés